Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 11 2006 Nd Cp"

Decree No 11 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 11 2006 Nd Cp.

Nghị quyết 11/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>11/2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng

Thông tư 11/2006/TT-BTM

Thông tư <strong>11/2006</strong>/TT-BTM
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi

Nghị định 11-CP

Nghị định <strong>11</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11

Thông tư 09/<strong>2006</strong>/TT-BCA-C<strong>11</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ

Nghị quyết 11/2000/NQ-CP

Nghị quyết <strong>11</strong>/2000/NQ-<strong>CP</strong>
Về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000