Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 119 2007 Nd Cp" - Trang 6

Decree No 119 2007 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 119 2007 Nd Cp.

Nghị định 175/2007/NĐ-CP

Nghị định 175/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Nghị định 176/2007/NĐ-CP

Nghị định 176/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Nghị định 168/2007/NĐ-CP

Nghị định 168/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 33/2007/NĐ-CP

Nghị định 33/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Nghị quyết 16/<strong>2007</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Nghị định 90/2007/NĐ-CP

Nghị định 90/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Nghị định 95/2007/NĐ-CP

Nghị định 95/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về

Nghị định 49/2007/NĐ-CP

Nghị định 49/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nghị định 182/2007/NĐ-CP

Nghị định 182/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang