Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 12 2015 Nd Cp"

Decree No 12 2015 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 12 2015 Nd Cp.

Nghị định 12-CP

Nghị định <strong>12</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Nghị định 12/NĐ-CP

Nghị định <strong>12</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Nghị định <strong>12</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ

năm 2015 (Mẫu số 12)

 năm <strong>2015</strong> (Mẫu số <strong>12</strong>)
/2013/NĐ-CP và Nghị định số 73/2013/NĐ-CP năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây