Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 12 Cp"

Decree No 12 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 12 Cp.

Nghị định 12-CP

Nghị định <strong>12</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Nghị định 12/NĐ-CP

Nghị định <strong>12</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

Nghị định 12/2010/NĐ-CP

Nghị định <strong>12</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ

Thông tư 12/LĐTT

Thông tư <strong>12</strong>/LĐTT
Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Nghị định 8/CP ngày 18/4/1960 của Hội đồng Chính

Thông tư 12/TCHQ-KTTT

Thông tư <strong>12</strong>/TCHQ-KTTT
Hướng dẫn tạm thời thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế

Thông tư 12/BKH-QLKT

Thông tư <strong>12</strong>/BKH-QLKT
giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ)