Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 130 2006 Nd Cp"

Decree No 130 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 130 2006 Nd Cp.

Thông tư 130/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>130</strong>/2004/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử

Thông tư 130/2005/TT-BNV

Thông tư <strong>130</strong>/2005/TT-BNV
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi