Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 132 2008 Nd Cp"

Decree No 132 2008 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 132 2008 Nd Cp.

Nghị định 132-CP

Nghị định <strong>132</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an

Nghị định 132/2003/NĐ-CP

Nghị định <strong>132</strong>/2003/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội