Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 141 2006 Nd Cp"

Decree No 141 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 141 2006 Nd Cp.

Thông tư 141/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>141</strong>/2013/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi