Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 142 2005 Nd Cp"

Decree No 142 2005 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 142 2005 Nd Cp.

Quyết định 142/CP

Quyết định <strong>142</strong>/<strong>CP</strong>
Về việc sáp nhập trường Hành chính Trung ương và trường Quản lý kinh tế Trung ương, tổ chức thành trường Hành chính-kinh tế Trung ương