Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 147 2006 Nd Cp"

Decree No 147 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 147 2006 Nd Cp.

Nghị định 147/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>147/2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định

Nghị định 147/1999/NĐ-CP

Nghị định <strong>147</strong>/1999/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1999 - 2004

Thông tư 147/2002/TT-BQP

Thông tư <strong>147</strong>/2002/TT-BQP
/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong