Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 15 2013 Nd Cp"

Decree No 15 2013 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 15 2013 Nd Cp.

Nghị quyết 15-CP

Nghị quyết <strong>15</strong>-<strong>CP</strong>
Về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị quyết 15/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>15</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc