Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 15 Cp"

Decree No 15 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 15 Cp.

Nghị quyết 15-CP

Nghị quyết <strong>15</strong>-<strong>CP</strong>
Về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nghị quyết 15/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>15</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tư 15/TT-TCĐ

Thông tư <strong>15</strong>/TT-TCĐ
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 219-CP ngày 29/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về cách tính trợ cấp

Thông tư 15/TC-TCT

Thông tư <strong>15</strong>/TC-TCT
Hướng dẫn bổ sung Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 180/CP ngày 07/11/1994 điều chỉnh các

Thông tư 15/TT-BT

Thông tư <strong>15</strong>/TT-BT
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>15</strong>/2003/TT-BLĐTBXH
Về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP, ngày 27