Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 16 2001 Nd Cp"

Decree No 16 2001 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 16 2001 Nd Cp.

Nghị quyết 16/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>16</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Nghị quyết <strong>16</strong>/2007/NQ-<strong>CP</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Nghị định 16/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>16</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long và Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Nghị định 46/2001/NĐ-CP

Nghị định 46/<strong>2001</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành 1 lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nghị định 51/2001/NĐ-CP

Nghị định 51/<strong>2001</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoành Bồ để mở rộng thành phố Hạ Long và thành lập phường thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.