Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 181 2013 Nd Cp"

Decree No 181 2013 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 181 2013 Nd Cp.

Nghị định 181-CP

Nghị định <strong>181</strong>-<strong>CP</strong>
Về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ