Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 189 2007 Nd Cp"

Decree No 189 2007 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 189 2007 Nd Cp.

Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Nghị định 46/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghị định 164/2007/NĐ-CP

Nghị định 164/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An

Nghị định 175/2007/NĐ-CP

Nghị định 175/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Nghị định 176/2007/NĐ-CP

Nghị định 176/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Nghị định 168/2007/NĐ-CP

Nghị định 168/<strong>2007</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam