Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 19 2006 Nd Cp"

Decree No 19 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 19 2006 Nd Cp.

Nghị quyết 19/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>19/2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị định 19/CP

Nghị định <strong>19</strong>/<strong>CP</strong>
Về chính sách đối với cho thuê nhà cửa tư nhân ở các thành phố và thị xã

Quyết định 19-CP

Quyết định <strong>19</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương