Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 194 Cp"

Decree No 194 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 194 Cp.

Thông tư 194/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>194</strong>/2013/TT-BTC
kiện cổ phần hóa theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về chuyển doanh

Nghị định 2/CP

Nghị định 2/<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Nghị định 54-CP

Nghị định 54-<strong>CP</strong>
Ban hành Điều lệ phục vụ của Hạ sỹ quan, Binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam