Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 195 Cp"

Decree No 195 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 195 Cp.

Nghị định 195-CP

Nghị định <strong>195</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc ban hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp cơ quan Nhà nước