Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 218 2013 Nd Cp"

Decree No 218 2013 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 218 2013 Nd Cp.

Nghị định 218/CP

Nghị định <strong>218</strong>/<strong>CP</strong>
Về việc ban hành Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức nhà nước