Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 23 Cp" - Trang 6

Decree No 23 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 23 Cp.

Thông tư 23/2009/TT-BCA(V19)

Thông tư <strong>23</strong>/2009/TT-BCA(V19)
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 quy định và