Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 25 2008 Nd Cp"

Decree No 25 2008 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 25 2008 Nd Cp.

Nghị định 25-CP

Nghị định <strong>25</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Nghị quyết 25/2006/NQ-CP

Nghị quyết <strong>25</strong>/2006/NQ-<strong>CP</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Nghị định 25/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>25</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Nghị định 25/2002/NĐ-CP

Nghị định <strong>25</strong>/2002/NĐ-<strong>CP</strong>
Phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999 - 2004.