Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 27 Cp"

Decree No 27 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 27 Cp.

Nghị định 27-CP

Nghị định <strong>27</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Nghị định 27/2009/NĐ-CP

Nghị định <strong>27</strong>/2009/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số

Thông tư 27/TC-TCT

Thông tư <strong>27</strong>/TC-TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/ CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp

Thông tư 27/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>27</strong>/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng

Chỉ thị 27/2011/CT-UBND

Chỉ thị <strong>27</strong>/2011/CT-UBND
Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ