Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 28 1998 Nd Cp"

Decree No 28 1998 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 28 1998 Nd Cp.

Nghị định 28-CP

Nghị định <strong>28</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục bưu điện

Nghị định 13/1998/NĐ-CP

Nghị định 13/<strong>1998</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về thành lập một số xã thuộc các huyện Châu thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long, tỉnh Trà Vinh