Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 28 Cp"

Decree No 28 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 28 Cp.

Nghị định 28-CP

Nghị định <strong>28</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục bưu điện

Chỉ thị 28/CT-UB

Chỉ thị <strong>28</strong>/CT-UB
Triển khai thực hiện nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ

Chỉ thị 28/1997/CT-UB

Chỉ thị <strong>28</strong>/1997/CT-UB
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 48/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng