Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 31 Cp"

Decree No 31 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 31 Cp.

Nghị định 31-CP

Nghị định <strong>31</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế

Quyết định Số hiệu: 31-CP

Quyết định Số hiệu: <strong>31</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam

Nghị định 31/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>31</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập một số xã, phường thuộc thị xã Sơn La và các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn tỉnh Sơn La

Nghị định 31/2002/NĐ-CP

Nghị định <strong>31</strong>/2002/NĐ-<strong>CP</strong>
Phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004