Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 33 2012 Nd Cp"

Decree No 33 2012 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 33 2012 Nd Cp.

Nghị định 33/2007/NĐ-CP

Nghị định <strong>33</strong>/2007/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thông tư 33/1999/TT-BTM

Thông tư <strong>33</strong>/1999/TT-BTM
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ

Thông tư 33/2008/TT-BNN

Thông tư <strong>33</strong>/2008/TT-BNN
Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính

Thông tư 33/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>33</strong>/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ quy

Chỉ thị 33/2011/CT-UBND

Chỉ thị <strong>33</strong>/2011/CT-UBND
thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ.