Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 34 Cp"

Decree No 34 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 34 Cp.

Chỉ thị 34/2007/CT-HĐND

Chỉ thị <strong>34</strong>/2007/CT-HĐND
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao

Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT

Thông tư <strong>34</strong>/2014/TT-BGDĐT
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính

Thông tư 34/2001/TT-BGDĐT

Thông tư <strong>34</strong>/2001/TT-BGDĐT
số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính