Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 35 Cp"

Decree No 35 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 35 Cp.

Nghị định 35-CP

Nghị định <strong>35</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trưởng trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước

Nghị định 35/2002/NĐ-CP

Nghị định <strong>35</strong>/2002/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc sửa đổi bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP

Nghị định 35/2000/NĐ-CP

Nghị định <strong>35</strong>/2000/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

Chỉ thị 35/CT.UB

Chỉ thị <strong>35</strong>/CT.UB
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ

Thông tư 35/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>35</strong>/2006/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính