Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 36 Cp"

Decree No 36 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 36 Cp.

Nghị định 36/CP

Nghị định <strong>36</strong>/<strong>CP</strong>
Về việc ban hành Điều lệ tạm thời quy định việc tuyển dụng và sử dụng nhân công ở nông thôn

Chỉ thị 36 CT/UB

Chỉ thị <strong>36</strong> CT/UB
Thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

Thông tư 36/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>36</strong>/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/03/2002 và Nghị định số 120

Chỉ thị 36/1998/CT-UB

Chỉ thị <strong>36</strong>/1998/CT-UB
Về việc thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị