Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 37 2006 Nd Cp"

Decree No 37 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 37 2006 Nd Cp.

Nghị định 37-CP

Nghị định <strong>37</strong>-<strong>CP</strong>
Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo của Chính phủ

Nghị quyết 37/1999/NQ-HĐND

Nghị quyết <strong>37</strong>/1999/NQ-HĐND
Về việc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của

Chỉ thị 37/2001/CT-UB

Chỉ thị <strong>37</strong>/2001/CT-UB
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 của Chính phủ về quản lý hoạt

Nghị định 24/2006/NĐ-CP

Nghị định 24/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định

Nghị định 39/2006/NĐ-CP

Nghị định 39/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai