Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 39 Cp"

Decree No 39 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 39 Cp.

Nghị định 39-CP

Nghị định <strong>39</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư

Nghị định 39/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>39</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

Thông tư 39/TC-TCT

Thông tư <strong>39</strong>/TC-TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 5/CP ngày 20/1/1995 và Nghị định số 30/Cp ngày 5/4/1997 của Chính

Chỉ thị 39/CT-VHTT

Chỉ thị <strong>39</strong>/CT-VHTT
Thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm

Chỉ thị 39/2000/CT-UB

Chỉ thị <strong>39</strong>/2000/CT-UB
Về việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thực hiện Nghị định 38/CP của Chính phủ về xử phạt