Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 40 2007 Nd Cp"

Decree No 40 2007 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 40 2007 Nd Cp.

Thông tư 40/2008/TT-BNN

Thông tư <strong>40</strong>/2008/TT-BNN
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ

Thông tư 40/TC-HCSN

Thông tư <strong>40</strong>/TC-HCSN
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31

Chỉ thị 40/2006/CT-UBND

Chỉ thị <strong>40</strong>/2006/CT-UBND
Thực hiện Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch