Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 40 2008 Nd Cp"

Decree No 40 2008 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 40 2008 Nd Cp.

Thông tư 40/2008/TT-BNN

Thông tư <strong>40/2008</strong>/TT-BNN
việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết ...

Thông tư 40/TC-HCSN

Thông tư <strong>40</strong>/TC-HCSN
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31

Chỉ thị 40/2006/CT-UBND

Chỉ thị <strong>40</strong>/2006/CT-UBND
Thực hiện Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch