Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 44 Cp"

Decree No 44 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 44 Cp.

Nghị Quyết 44/2013/NQ-HĐND

Nghị Quyết <strong>44</strong>/2013/NQ-HĐND
Về Quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường