Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 45 Cp"

Decree No 45 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 45 Cp.

Nghị định 45-CP

Nghị định <strong>45</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và

Nghị định 45/2009/NĐ-CP

Nghị định <strong>45</strong>/2009/NĐ-<strong>CP</strong>
Hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

Nghị định 45/2008/NĐ-CP

Nghị định <strong>45</strong>/2008/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên,Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh;thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chỉ thị 45/CT-UB

Chỉ thị <strong>45</strong>/CT-UB
Về việc tăng cường các biện pháp tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về bảo

Thông tư 45/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>45</strong>/2005/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05

Thông tư 45/2001/TT-BKHCNMT

Thông tư <strong>45</strong>/2001/TT-BKHCNMT
Về hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 - Nghị định 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định <strong>45</strong>/2014/NĐ-<strong>CP</strong> quy định về thu tiền sử dụng đất
Văn bản được Chính Phủ ban hành ngày 15/10/2014 quy định các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất : đối tượng, các căn cứ, cách tính tiền sử dụng đất, các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, thủ tục trình tự.