Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 46 2014 Nd Cp"

Decree No 46 2014 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 46 2014 Nd Cp.

Nghị định 46-CP

Nghị định <strong>46</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế

Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Nghị định <strong>46</strong>/2007/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghị định 46/2001/NĐ-CP

Nghị định <strong>46</strong>/2001/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành 1 lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nghị định 46/2008/NĐ-CP

Nghị định <strong>46</strong>/2008/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường,thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Nghị định 46/2000/NĐ-CP

Nghị định <strong>46</strong>/2000/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy định chi tiết

Thông tư 46/TC-CĐTC

Thông tư <strong>46</strong>/TC-CĐTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm