Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 47 Cp"

Decree No 47 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 47 Cp.

Nghị định 47-CP

Nghị định <strong>47</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc ban hành quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Nghị định 47/2015/NĐ-CP

Nghị định <strong>47</strong>/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Nghị định 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và

Nghị định 47/2008/NĐ-CP

Nghị định <strong>47</strong>/2008/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Quyết định Số hiệu: 47-CP

Quyết định Số hiệu: <strong>47</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc quản lý đối với ngành Công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Thông tư 47-TC/TCT

Thông tư <strong>47</strong>-TC/TCT
Hướng dẫn thực hiện nghị định 39/CP ngày 27/6/1995 và nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 về lệ phí

Chỉ thị 47/1998/CT-UB

Chỉ thị <strong>47</strong>/1998/CT-UB
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 45/1998/NĐ-CP ngày 01/07/1998 của Chính phủ quy định chi

Thông tư 47/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>47</strong>/2006/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai