Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 49 Cp"

Decree No 49 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 49 Cp.

Nghị định 49/2002/NĐ-CP

Nghị định <strong>49</strong>/2002/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ

Nghị định 49/2007/NĐ-CP

Nghị định <strong>49</strong>/2007/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nghị định 49/2015/NĐ-CP

Nghị định <strong>49</strong>/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Nghị định 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134