Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 50 Cp" - Trang 8

Decree No 50 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 50 Cp.

Nghị định 38/1997/NĐ-CP

Nghị định 38/1997/NĐ-<strong>CP</strong>
Về sửa đổi và bổ sung một số Điều của Nghị định số 50-CP ngày 28-8-1996 của Chính phủ về thành lập

Nghị định 2/CP

Nghị định 2/<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Nghị định 54-CP

Nghị định 54-<strong>CP</strong>
Ban hành Điều lệ phục vụ của Hạ sỹ quan, Binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam