Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 51 Cp"

Decree No 51 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 51 Cp.

Nghị định 51-CP

Nghị định <strong>51</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Nghị định 51/2001/NĐ-CP

Nghị định <strong>51</strong>/2001/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoành Bồ để mở rộng thành phố Hạ Long và thành lập phường thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tư 51/2006/TT-BGDĐT

Thông tư <strong>51</strong>/2006/TT-BGDĐT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính

Thông tư 51/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>51</strong>/2004/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài