Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 53 2006 Nd Cp" - Trang 5

Decree No 53 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 53 2006 Nd Cp.

Nghị định 24/2006/NĐ-CP

Nghị định 24/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định

Nghị định 39/2006/NĐ-CP

Nghị định 39/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 20/2006/NQ-CP

Nghị quyết 20/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị quyết 21/2006/NQ-CP

Nghị quyết 21/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006

Nghị quyết 19/2006/NQ-CP

Nghị quyết 19/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị định 86/2006/NĐ-CP

Nghị định 86/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực

Nghị quyết 16/2006/NQ-CP

Nghị quyết 16/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010