Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 53 2006 Nd Cp" - Trang 6

Decree No 53 2006 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 53 2006 Nd Cp.

Nghị quyết 17/2006/NQ-CP

Nghị quyết 17/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị quyết 18/2006/NQ-CP

Nghị quyết 18/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị quyết 15/2006/NQ-CP

Nghị quyết 15/<strong>2006</strong>/NQ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010

Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Nghị định 83/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

Nghị định 82/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Nghị định 64/2006/NĐ-CP

Nghị định 64/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nghị định 60/2006/NĐ-CP

Nghị định 60/<strong>2006</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An