Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 53 Cp"

Decree No 53 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 53 Cp.

Thông tư 53/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/1999/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP