Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 54 Cp"

Decree No 54 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 54 Cp.

Nghị định 54-CP

Nghị định <strong>54</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành Điều lệ phục vụ của Hạ sỹ quan, Binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư 54/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>54</strong>/1999/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc

Thông tư 54/1998/TT-TCCP

Thông tư <strong>54</strong>/1998/TT-TCCP
Hướng dẫn thực hiện một số nội dungNghị định 47/CP ngày 3/5/1997 của Chính phủ quy định thủ tục