Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 56 Cp"

Decree No 56 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 56 Cp.

Quyết định 56-CP

Quyết định <strong>56</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 56/1998/NĐ-CP

Nghị định <strong>56</strong>/1998/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

Chỉ thị 56/CT-UB

Chỉ thị <strong>56</strong>/CT-UB
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 90/CP của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội

Chỉ thị 56/2002/CT-UB

Chỉ thị <strong>56</strong>/2002/CT-UB
Về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2002/NQ- CP ngày 24-4-2002 của Chính phủ về một số giải pháp để