Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 58 Cp"

Decree No 58 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 58 Cp.

Nghị định 58-CP

Nghị định <strong>58</strong>-<strong>CP</strong>
Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Nghị định 58/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>58</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghị định 58/2000/NĐ-CP

Nghị định <strong>58</strong>/2000/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP

Thông tư 58/2000/TT-BTC

Thông tư <strong>58</strong>/2000/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban