Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 59 2011 Nd Cp"

Decree No 59 2011 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 59 2011 Nd Cp.

Nghị định 59-CP

Nghị định <strong>59</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước