Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 60 Cp"

Decree No 60 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 60 Cp.

Nghị định 60-CP

Nghị định <strong>60</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên

Nghị định 60/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>60</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

Thông tư 60/2005/TT-BNN

Thông tư <strong>60</strong>/2005/TT-BNN
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về

Thông tư 60/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>60</strong>/2015/TT-BTC
Thông tư 60/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152