Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 61 Cp"

Decree No 61 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 61 Cp.

Nghị định 61-CP

Nghị định <strong>61</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Thông tư 61/TT-ĐA

Thông tư <strong>61</strong>/TT-ĐA
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 về tổ chức và hoạt động điện