Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 64 Cp"

Decree No 64 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 64 Cp.

Nghị định 64-CP

Nghị định <strong>64</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng

Nghị định 64/2006/NĐ-CP

Nghị định <strong>64</strong>/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Thông tư 64/TT-ĐA

Thông tư <strong>64</strong>/TT-ĐA
Hướng dẫn bổ sung để thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 về

Chỉ thị 64/CT-UB

Chỉ thị <strong>64</strong>/CT-UB
Về việc thi hành Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số

Thông tư 64/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2004/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về

Thông tư 64/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2003/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục