Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 67 2011 Nd Cp"

Decree No 67 2011 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 67 2011 Nd Cp.

Nghị định 67-CP

Nghị định <strong>67</strong>-<strong>CP</strong>
Ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam"

Thông tư 67-TTg

Thông tư <strong>67</strong>-TTg
Về việc quy định biện pháp, tổ chức giữ gìn bí mật của Nhà nước để thi hành Nghị định số 69/CP ngày